Najam multifunkcijskih uređaja, printera, skenera, kopirke, ...

Prednosti

Minimalni početni trošak – kroz ovu uslugu ulaganje je minimalno, a odmah dobivate na korištenje uređaje i opremu koja savršeno odgovara Vašim trenutnim potrebama.

Fleksibilnost – Ukoliko te potrebe vremenom variraju bilo kvalitetom ili količinom, u mogućnosti smo trenutno Vas pratiti odgovarajućim uređajima i opremom.

Planiranje troškova – Kako se trošak ispisa obračunava mjesečno po broju kopija/skenova, vrlo lako je planirati trošak ipisa u budućem periodu.

Praćenje troškova – koristimo najmodernije alate kao što je eMaintenance koji nam omogućuje elektronsko očitanje brojčanika uređaja, tako da mi brinemo da Vaš račun za ispis pristigne početkom mjeseca sa stvarnim olbračunom troška ispisa u proteklom mjesecu.

Efikasnost i brzi odziv – eMaintenance nam omogućuje primanje grešaka uređaja autoamtski onog trentka kada se greška uistinu i dogodila. Na taj način Vi nemate brige oko prijave kavara, jer smo već informairani o grešci, a zaduženi servisni tehničar grešku će otkloniti u najbržem vremenskom roku.

Podrška – kao našem klijentu na raspolaganju su Vam naši konzultanti, informatičari i servisni stručnjaci za kvalitetan rad opreme, kao i za planiranje, projektiranje i implementaciju budućih potreba.

 

 

Ugovorni najam

Pregled potreba – nakon što se upoznamo sa Vama i Vašim potrebama za ispisom i upravljanje poslovnim dokumentima, ponuditi ćemo Vam u najam uređaje i opremu optimalnih karakteristika.

Implementacija – odmah po dogovoru i potpisu ugovora, dobivate na korištenje uređaje koji su u vlasništvu poduzeća Proprint d.o.o., a time nama povjeravate i kompletnu brigu oko njihovog ispravnog i kvalitetnog funkcioniranja. Sve troškove oko dostave i instalacije uređaja na vaše lokacije, redovnog održavanja, servisa i otklanjanja kvarova, tonera za ispis, rezervne dijelove, putne troškove i rad servisera, snosi Proprint d.o.o.

Programska rješenja – osim uređaja i opreme u najam Proprint može ponuditi i dodatne bezserverske programske alate za te iste uređaje kao što su:

  • sigurnosni ispis (Secure print) nakon autentikacije korisnika putem pina, ikone, mobilnog uređaja i/ili kartice
  • automatizirano slanje statistike o količini i vrsti ispisa po korisniku/odjelu/mjestu troška/uređaju na predefinirani mail 
  • automatizirano slanje putem maila obavijesti o stanju tonera na uređajma kada količina na jednom od uređaja prođe niski nivo