Upravljanje dokumentima

Upravljanje informacijama i dokumentima: glavni izazovi

 

U modernom uredu danas se pojavljuju mnogi izazovi u postupanju s podacima i njihovoj obradi:

  • 51% organizacija kao glavni izazov vidi sve veću količinu podataka*
  • 76% računovodstvenih odjela kaže da je 50% njihovih računa u papirnatom obliku**
  • 46% kompanija troši najmanje 10 minuta dnevno na prepisivanje netočnih podataka na računima**
  • 25 minuta je prosjek vremena izgubljenog na traženje starih dokumenata***

 

Brzo, efikasno i sigurno upravljanje poslovnim informacijama i dokumentima je, prema tome, od kritične važnosti za uspjeh bilo koje organizacije.

Proprint nudi potpuna automatizirana rješenja za uklanjanje poteškoća na područjima kontrole, troškova, produktivnosti i sigurnosti.

 

Kao još jedan primjer, Proprint Vam može optimizirati postupak pohranjivanja i preuzimanja podataka. Od toga imate sljedeću korist:

  • Smanjenje troškova elektronskim pohranjivanjem dokumenata i njihovo pregledavanje bez obzira na format i aplikaciju kojom su napravljeni
  • Uštedite vrijeme utrošeno na traženje informacija tako što ćete dokumente indeksirati za pretragu po cijelom tekstu ili samo po meta-podacima.
  • Zaštita dokumenata određivanjem prava za pregledavanje, uređivanje, ispis i distribuciju informacija unutar organizacij

 

Obratite nam se i doznajte više o ovim temama na osobnom sastanku.

 

* Forrester - The Big Deal About Big Data For Customer Engagement, June 2012 
** Canon/RS Consulting Survey 2011 
*** Canon/ICM study 2013